1. Hjem
  2. Utsikt 2020

 

Utsikt 2020

Vi vil med dette ønske deg velkommen til årets faglige høydepunkt!

Utsikt 2020 gir deg en faglig oppdatering med fokus på utvikling i lovverket og de tilhørende praktiske utfordringer bedrifter kan møte. Vi ser og mot 2021 og utsiktene for mulige endringer i rammeverket for bedrifter fremover.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS er et av Norges mest solide fagmiljø innenfor skatt, avgift og regnskap. Gjennom høy kompetanse og bred praktisk erfaring kan vi gi deg konkrete tips til god håndtering av ulike problemstillinger som blir aktuelle i årene fremover.

 

Covid-19

Regnskapshuset SMN er opptatt av å ivareta samtlige deltageres helse og trygghet. Vi forholder oss til enhver tid med gjeldende koronaretningslinjer når det kommer til gjennomføring av arrangementene. Skulle det oppstå lokale utbrudd, vil foredraget også tilbys digitalt. 

Årets program

 

10.00 – 10.45

Statsbudsjettet 2021

Det forventes endringer i regelverk og rammevilkår for næringslivet i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Hvilke konsekvenser får statsbudsjettet 2021 for bedriftene og hva kan vi forvente oss av vesentlige endringer?

11.00 – 11.45

Forbered fremtiden, er generasjonsskifte et riktig grep?

Ved et skifte av regjering i forbindelse med det kommende stortingsvalget kan det forventes endringer innen blant annet formuesskatt og arveavgift. Er det spesielle grep bedrifter eller bedriftseiere bør tenke på allerede nå for å forberede fremtiden? Kan selskapet stå foran et generasjonsskifte ? Vi gjennomgår sentrale trekk ved generasjonsskifte.

11.45 – 12.45

Lunsj

12.45 – 13.30

Aktuelle endringer

Hvordan har rettstilstanden og rammevilkårene endret seg for næringslivet? Vi tar en gjennomgang av de mest sentrale endringer som har skjedd innenfor skatt og merverdiavgiftsområdet det siste året.

Det ble i 2020 iverksatt flere tilskuddsordninger rettet mot næringslivet som følge av Koronautbruddet. Vi tar et blikk på hvilke forpliktelser og ansvar som foreligger for de bedrifter som har mottatt denne typen tilskudd.

13.45 – 14.30

Utfordringer i Koronapandemien

Koronapandemien har påvirket den økonomiske situasjonen til svært mange bedrifter, hvordan bør bedriftene ta tak i de likviditetsmessige og økonomiske utfordringene?

Hvordan er regnskapsrapporteringen påvirket av Koronapandemien? Vi ser blant annet på de regnskapsmessige nedskrivninger, avsetninger og reglene knyttet til utbytte og aksjelovens krav til forsvarlig egenkapital og likviditet.

Obligatorisk etterutdanning

  • Utsikt vil gi grunnlag for obligatorisk etterutdanning til advokater, revisorer og regnskapsførere.
  • Regnskapsførere: 1 time regnskap, 2 timer skatterett, 1 time rettslære og 0,5 t annet
  • Revisorer: 1 time regnskap, 2 timer skatterett og 1,5 timer annet
  • Advokater: 2 juridiske timer og 2,5 ikke-juridiske timer.

 

Pris for deltagelse på Utsikt 2020 er kr 950,-
Prisen inkluderer lunsj, og kan betales via faktura eller kredittkort ved påmelding.

Foredragsholdere

 

ronny.jpg

 

Ronny Thomas Jenssen

Ronny Thomas Jenssen er divisjonsdirektør for storkunde, fag og digitale tjenester i SpareBank1 Regnskapshuset SMN AS. I tillegg er han assistant professor II ved NTNU, og underviser i finansiell verdsettelse og finansregnskap.
Han har sin spisskompetanse innenfor finansregnskap og IFRS. Tidligere erfaring er fra PwC og KPMG, hvor han jobbet med revisjon og rådgivning til store og mellomstore selskaper, herunder børsnoterte og internasjonale konsern.

Ronny Thomas er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører, og har sin utdannelse fra NHH, NTNU og befalsskolen (BSIN).

 

Marianne Sannes.jpg

 

Marianne Sannes

Marianne Sannes er spesialrådgiver skatt i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Hun har bred erfaring innenfor skatte- og avgiftsrett, både fra arbeid i Regnskapshuset og en årrekke i Skatteetaten. Hennes mangeårige arbeid med skatterettslige problemstillinger har gitt henne inngående kunnskap om forutsetninger og suksesskriterier relatert til prosesser opp mot skattemyndighetene.

Marianne er utdannet jurist (cand. Jur.) fra Universitetet i Bergen, med blant annet spesialfag i skatterett og selskapsrett.

 

Kirsti Mulstad.jpg

 

Kirsti Mulstad

Kirsti Mulstad er spesialrådgiver skatt i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS.

Kirsti er videre medforfatter til boken "Aktuell bedriftsbeskatning". Hun har bred kunnskap på tvers av skatterett, ligningsforvaltning og selskapsrett. Hennes spesialområder er skatt for personlige og juridiske skatteytere. Kirsti har vært skatterådgiver hos Regnskapshuset i seks år. Hennes tidligere erfaring er fra Ernst & Young TAX, samt Skatteetaten.

Kirsti er MBA skatt og avgift fra BI, Mastergrad i skatterett (2012), og har også gjennomført Skatteetatskolen i Bergen (1994 - 1996).

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.