1. Hjem
 2. Tjenester
 3. Konsulenttjenester

Våre spesialrådgivere tilbyr følgende tjenester

 

Organisasjoner i alle størrelser blir utsatt for stadig mer komplekse lovreguleringer og derfor vil profesjonell og kompetent bistand skape grunnlag for verdiøkning i virksomheten. Vi har inngående bransjekompetanse og fagekspertise som gir våre kunder gode og helhetlige løsninger. Våre medarbeidere har spisskompetanse innen sine fagfelt og bidrar til trygge løsninger for våre kunder. Les mer om våre spesialrådgivere her.

Skatte- og avgiftsavdelingen i SpareBank 1 Regnskapshuset vil kunne bistå innen skatt- og avgiftsplanlegging, selskapsrettslige spørsmål, samt bistand i forbindelse med oppkjøp, fusjoner og fisjoner og omorganiseringer av alle typer virksomhet. Vi har spisskompetanse på skatt og selvangivelse, MVA- behandling, arbeidsgiveravgift og andre arbeidsgiverplikter.

Noen av våre tjenester:

 • Merverdiavgiftsplanlegging
 • Skatteplanlegging
 • Personbeskatning
 • Bedriftsbeskatning
 • Selskapsrett og aksjetransaksjoner 
 • Økonomisk rådgivning knyttet til etablering, drift og omorganisering av virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Reorganisering av virksomhet
 • Generasjonsskifte og arveavgiftsplanlegging 
 • Kapitalendringer
 • Skatteskanning*
 • Avgiftsskanning*
 • Klagesaker til Skatteetaten
 • Anmodning om Bindende Forhåndsuttalelser på skatt og avgift
 • SkatteFunn
 • Forretningsjus

*En viktig del av vårt arbeid er løpende analyse av selskapers status for å identifisere og forutse skatte- og avgiftsmessig risiko. Vi kan i tillegg kartlegge muligheter for skatteoptimal strukturering.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.