1. Hjem
  2. Personvern

Slik ivaretar vi ditt personvern

Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om personvern for deg som kunde. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om hva det innebærer for deg som kunde hos oss i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger. Vår personverninformasjon er i tråd med anbefalingene i bransjenorm fra Regnskap Norge.

 

Personvern

Ditt personvern som kunde er svært viktig for oss. Persondata som vi behandler for og om våre kunder blir behandlet etter gjeldende personvernreglement.

 

Formål

For at vi skal kunne levere våre produkter og tjenester til deg, trenger vi dine personopplysninger.

 

Behandling av dine personopplysninger

Vi behandler personopplysninger både for:
• Våre kunder; f.eks. kundens kontaktperson, ansatte, brukere eller andre personer hvor kunden er behandlingsansvarlig. Her opptrer vi som databehandler.
• Kursdeltakere som ikke er kunder. Her opptrer vi som behandlingsansvarlig.
• Jobbsøkere eller andre personer som kontakter oss via vår hjemmeside eller andre kanaler. Her opptrer vi som behandlingsansvarlig.

 

Innsamling av personopplysninger

Vi har behov for personopplysninger for å kunne betjene deg best mulig som kunde. De fleste personopplysninger vi registrerer kommer direkte fra deg som kunde. Vi vil ved avtaleinngåelse og under det løpende avtaleforholdet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet.

Vi samler ikke inn personopplysninger automatisk.

 

Sikring av personopplysninger

Det er viktig at du føler deg trygg på at dine personopplysninger er sikre hos oss. Vi har fysiske, tekniske og administrative prosedyrer og tiltak for å sikre informasjonen som vi samler inn og behandler.
Vi oppbevarer dine personopplysninger kun så lenge som er nødvendig i henhold til formålet med opplysningene samt i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter.

 

Utlevering av personopplysninger

Innsamlede personopplysninger blir utelukkende brukt i henhold til formål og inngått avtale. Opplysningene blir derfor ikke utlevert til tredjeparter om ikke annet er avtalt.

 

Innsyn, endring og sletting

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. I visse tilfeller er det unntak fra retten til innsyn. Dette er typisk der vi er lovpålagt taushetsplikt eller hvor vi må holde informasjonen hemmelig av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger.
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan du kreve at vi retter, endrer og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Vi sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av personopplysninger er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.

 

Kontakt

Du kan når som helst ta kontakt med oss vedrørende personvernspørsmål via kontaktskjemaet på hjemmesiden vår, eller direkte til vår personvernkontakt: personvern@smnregnskap.no.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert per 15.01.2019

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.