1. Hjem
  2. Om oss
  3. Selskapsledelse

Selskapsledelse

jon.havdal@smnregnskap.no.jpg

Jon Havdal

Administrerende direktør

Landbruksøkonom HINT (1987), Siviløkonom HHB (1990), Doktorgradstipendiat Norges Landbrukshøgskole (1992), Masterprogram i Strategisk Personalledelse BI (1993).

Ansatt 1. mars 2007.

Har tidligere vært bedriftsrådgiver NTN, banksjef og kredittsjef i Fokus Bank og direktør i Gjensidige Forsikring. Undervist ved flere høgskoler i økonomiske fag.

Styremedlem i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS og Leksvik Regnskapskontor AS.

 ronny.thomas.jenssen@smnregnskap.no.jpg

Ronny Thomas Jenssen

Divisjonsdirektør storkunde, fag- og digitale tjenester

Mastergrad fra NHH (2008) og Bachelorgrad fra TØH (2005) samt Befalsskoleutdannelse fra BSIN (1998)
Bevilling som statsautorisert revisor (2009) og autorisert regnskapsfører (2012)

Tidligere erfaring fra ulike lederstillinger i PwC, KPMG og Forsvaret.

Han er i tillegg Assistant Professor II ved NTNU i Trondheim.

Ole Nistad BW.jpg

Ole Nistad

Regiondirektør Romsdal/Lillehammer

DH kandidat IT og Økonomi, Distriktshøyskolen i Molde(1979) samt Studentfag i Økonomi (1976)

Godkjent regnskapsfører(1987), Autorisert regnskapsfører (1993)

Gründer og eier av Molde Regnskapsbyrå (1980 - 1995) og Økonomisenteret Kunderegnskap (1996-2017)

Har vært rådgiver, regnskapsfører og forretningsfører i små og mellomstore bedrifter innenfor de fleste næringer i Romsdal.

 IMG_6535.jpg

Hege Karete Hamre

Regiondirektør Sunnmøre

Revisjon fra Høgskulen i Molde (1993), 1. avdeling jus, UiB (1996), styrekompetanse BI, Bergen (2010), Registrert regnskapsfører 1997 - 2012.

Tidligere erfaring fra regnskapsbransjen, vært økonomisjef og leder i det meste av karrieren. I tillegg har Hege bred og lang erfaring fra styrearbeid lokalt, regionalt og nasjonalt. Ansatt 1. juli 2017.

 jorunn.grannes@smnregnskap.no.jpg

Jorunn Grannes

Regiondirektør Trøndelag Nord

Mastergrad fra BI i skatte- og avgiftsrett (2012). Autorisert regnskapsfører (2008).

Har tilsammen 14 års erfaring fra ulike stillinger i skatteetaten. Har vært avdelingleder og kvalitetssjef i selskapet før hun tiltrådte stillingen som regiondirektør. 

Ansatt 1. oktober 2007.

 

 tormagne.stinussen@smnregnskap.no.jpg

Tor Magne Stinussen

Regiondirektør Trøndelag Sør

Mastergrad i revisjon og regnskap fra NHH (2009), Siviløkonom/MSc. in Business fra HHB (2006), og Bachelor i økonomi og administrasjon fra TØH. Bevilling som statsautorisert revisor (2010). 

Tidligere erfaring som direktør i PwC, hvor han i hovedsak jobbet som prosjektleder på revisjons- og rådgivningoppdrag. Ansatt 1. august 2016.

 olav.lindebrekke@smnregnskap.no.jpg

Olav Lindebrekke

Direktør innovasjon & marked

Sivilingeniør industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU (2008) og Executive MBA økonomisk styring og ledelse fra NHH (2014). Sertifisert prosjektleder, Prince2 (2015).

Tidligere erfaring fra PwC Consulting hvor han primært jobbet med hvordan selskaper kan utnytte teknologi som et konkurransefortrinn. 

Ansatt 01.04.2016. 

magnus.hammer@smnregnskap.no.jpg

Magnus Hammer

Direktør Organisasjon og forretning

Mastergrad NTNU (2012). Krigsskolen (2005) og Befalsskoleutdannelse fra BSK (2000).

Tidligere erfaringer fra operative lederstillinger i Hæren, og lederutvikling på Krigsskolen. Har vært organisasjonssjef i selskapet før han tiltrådte i stillingen som regionsdirektør. 

Ansatt 1. februar 2012.

 hkl@smnregnskap.no.jpg

Hanne Kirsti Langseth

Utviklingssjef produksjon

Bachelorgrad fra Høgskolen i Lillehammer (2003). Tilleggsutdanning innen økonomi fra TØH (2009). Autorisert Regnskapsfører (2009).

Erfaring fra flere posisjoner internt i selskapet innen regnskap, styrearbeid, support, administrasjon og prosjektledelse. Ansatt 13. august 2007.