1. Hjem
 2. Om oss

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS er totalleverandør av økonomiske tjenester innen forretnings- og landbruksregnskap samt eiendomsforvaltning. SpareBank 1 Regnskapshuset er nå en av de tre største aktørene i regnskapsbransjen i Norge og teller 500 medarbeidere. Vi har stor vekt på lokal forankring og har avdelingskontor fordelt på over 40 steder i Trøndelag, Møre & Romsdal og Gudbrandsdalen. Vår ambisjon er å være en god samarbeidspartner for din bedrift. Gjennom samhandling og effektive arbeidsprosesser tilpasset den enkelte kunde vil vi bidra til verdiskapning og utvikling hos våre kunder. Hos oss får du en fast kontaktperson og individuell oppfølging. SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS er et datterselskap av SpareBank 1 SMN som har i underkant av 1500 ansatte.

 

 


 

Regnskapshuset - en nasjonal merkevare

 

Regnskapsbransjen står ovenfor en stor omstilling. Ny teknologi og tøffere konkurranse om kunder og ansatte vil prege bransjen. I tillegg vil det skje en glidning mot flere bransjer, deriblant bank. Det vil åpne seg unike forretningsmuligheter i samarbeidet mellom bank og regnskapsbransjen.

I samarbeid med andre regionbanker i SpareBank 1-alliansen satser SpareBank 1 Regnskapshuset på å bygge opp en sterk nasjonal merkevare innenfor regnskapsbransjen. Samtlige SpareBank 1 eide regnskapsvirksomheter går nå sammen i et strategisk samarbeid ved å etablere en allianse med merkenavnet SpareBank 1 Regnskapshuset.

Banker i SpareBank 1 - alliansen som satser på regnskapstjenester som et nytt virksomhetsområde:

 • SpareBank 1 SMN
 • SpareBank 1 SR-Bank
 • SpareBank 1 Nord-Norge
 • SpareBank 1 Østlandet
 • SpareBank 1 Buskerud - Vestfold
 • SpareBank 1 Hallingdal - Valdres
 • SpareBank 1 Nordvest
 • SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Regnskapshuset har som mål å bli en av de dominerende aktørene som vokser frem i regnskapsbransjen. Landets nest største finansaktør gir oss gjennom eierskapet både en sterk finansiell og industriell kraft. Den skal vi benytte til å påvirke utviklingen i bransjen og ta regnskapstjenestene til et nytt nivå.

I tråd med fundamentet for SpareBank 1 – alliansen bygges regnskapsvirksomhetene opp med regionalt eierskap, sterk tilknytning til eierbankene og nærhet til markedet. I den etablerte alliansen vil det skje et samarbeid, der merkevare, teknologi, kompetanse, felles prosesser/utnyttelse av beste praksis og innkjøp står sentralt.

Alliansen er tuftet på:

 • Lokalt eierskap
 • Nærhet til kundene
 • Proaktiv og høy rådgiverkompetanse
 • Effektive arbeidsprosesser
 • Utvikling og fremtidsrettede konsepter
 • Moderne teknologiske løsninger
 • Kvalitetsfokus

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.