toppbanner UTSIKT blå (1).png

Utsikt 2019 - årets faglige høydepunkt! For deg som er bedriftsleder, regnskapsfører, økonom, revisor eller jurist er det nødvendig å både være oppdatert på endringer i lovverket, og å forstå hvordan disse påvirker deg i det daglige arbeidet.

Som et av Norges mest solide fagmiljø, ønsker vi i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN å gi deg de beste forutsetningene for å være faglig oppdatert og ikke minst kunne anvende og implementere nytt lovverk i din virksomhet på en god og effektiv måte. Vi ønsker derfor å tilby kurssamlingene Utsikt 2019 på utvalgte steder, fra Lillehammer i sør, til Rørvik i nord. På disse samlingene vil det bli gitt en faglig oppdatering rettet mot små og mellomstore virksomheter, med utgangspunkt i endringer i lovverket og konsekvensene av disse endringene. Deltakelse på Utsikt 2019 kan også inngå som godkjente kurstimer for autoriserte regnskapsførere.

 

Du kan melde deg på her:

Dato Lokasjon    Adresse
16.10.19   Lillehammer VIP rommet, Lillehammer Ishockeyklubb
17.10.19   Dombås Dombås Hotell 
22.10.19   Ørsta Hotell Ivar Aasen 
23.10.19   Ålesund Scandic Parken 
24.10.19   Molde Scandic Alexandra
30.10.19   Steinkjer Innovasjonscampus Steinkjer (InnoCamp), Skolegata 22 i Steinkjer 
31.10.19   Rørvik Kystmuseet Norveg 
05.11.19   Trondheim SpareBank 1 SMN, Søndre gt. 4 

 

Program

09.00 

Utsikt

Vi ser nærmere på hva som skal skje i 2020. Hvilke konsekvenser får statsbudsjettet 2020 for oss? Hva er status for ny regnskapslov og andre aktuelle lovendringer innen skatt og avgift? Videre ser vi at investeringsselskaper er i vinden – hvilke fordeler og ulemper knytter det seg til å etablere egne investeringsselskaper?

10.30

Pause med enkel servering

10.45 

Hvordan styre virksomheten i stadig mer komplekse omgivelser?

Vi ser nærmere på grunnleggende virksomhetsstyring i selskaper. Hva er de sentrale elementene i virksomhetsstyringen, og hvordan kan et selskap styre mennesker, systemer og prosesser for å oppnå sine mål, ta riktige beslutninger og å håndtere risiko? Den teknologiske utviklingen er med på å påvirke de tradisjonelle forretningsmodellene. Hvordan vil dette påvirke virksomhetsstyringen, og hvordan vil de ulike fasene i et selskaps livssyklus påvirke virksomhetsstyringen?

11.30 

Lunsj

12.15

Finansiering for selskaper

Banken vil gi deg en gjennomgang av enkle finansieringsløsninger for selskaper, herunder fremtidens finansieringsmetoder. 

13.00

Pause med enkel servering

13.15

Avtalerett

Hvilke hensyn må tas ved inngåelse av avtaler? Vi tar for oss praktiske eksempler hvor det har gått galt, og gir råd om hvordan man kan unngå at avtalene får uønsket utfall.

14.00

Pause med enkel servering

14.15

Har du kontroll på pengeflyten?

Vi tar for oss enkle grep for SMB-bedrifter knyttet til likviditetsstyring, herunder tiltak og rutiner til styring av virksomhetens betalingsevne og kapitalbinding.

15.00

Pause med enkel servering

15.15

SOS bokettersyn

Hva innebærer det at Skatteetaten varsler bokettersyn? Vi tar for oss virksomhetens rettigheter og plikter, samt mulige konsekvenser av et bokettersyn.

 

Utsikt vil gi grunnlag for obligatorisk etterutdanning til advokater, revisorer og regnskapsførere.

Pris for hele dagen er kr 1490,- inkludert lunsj, og kan betales via faktura eller kredittkort ved påmelding.

 

Regnskapsførere:   2,5 timer regnskap, 2,5 timer skatterett, 1 time rettslære og 1 time annet.
Revisorer: 2,5 timer regnskap, 2,5 time skatterett og 2 timer annet.
Advokater: 3,5 juridiske timer og 3,5 ikke-juridiske timer.

 

 

Om kursholderene

 

ronny.thomas.jenssen@smnregnskap.no.jpg

Ronny Thomas Jenssen

Ronny Thomas Jenssen er divisjonsdirektør for storkunde, fag og digitale tjenester i SpareBank1 Regnskapshuset SMN AS. I tillegg er han assistant professor II ved NTNU, og underviser i finansiell verdsettelse og finansregnskap.
Han har sin spisskompetanse innenfor finansregnskap og IFRS. Tidligere erfaring er fra PwC og KPMG, hvor han jobbet med revisjon og rådgivning til store og mellomstore selskaper, herunder børsnoterte og internasjonale konsern.

Ronny Thomas er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører, og har sin utdannelse fra NHH, NTNU og befalsskolen (BSIN).

 Harald.jpg

Harald Løvdal

Harald Løvdal er avdelingsleder for fagtjenester, og har inngående kunnskap innenfor områdene økonomistyring og regnskap. Harald er en etterspurt sparringspartner for våre kunder, og bistår ved gjennomføring av et bredt spekter av prosjekter i SpareBank 1 Regnskapshuset.

Videre har Harald en bred erfaringsbase fra stillinger i revisjonsbransjen, han har også flere års erfaring som internrevisor, økonomisjef og forretningsutvikler for gründervirksomheter.

Harald er statsautorisert revisor, og har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI, NTNU, og NHH i Bergen.

 

Kirsti.jpg

Kirsti Mulstad

Kirsti Mulstad er spesialrådgiver skatt i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS.

Kirsti er videre medforfatter til boken "Aktuell bedriftsbeskatning". Hun har bred kunnskap på tvers av skatterett, ligningsforvaltning og selskapsrett. Hennes spesialområder er skatt for personlige og juridiske skatteytere. Kirsti har vært skatterådgiver hos Regnskapshuset i seks år. Hennes tidligere erfaring er fra Ernst & Young TAX, samt Skatteetaten.

Kirsti er MBA skatt og avgift fra BI, Mastergrad i skatterett (2012), og har også gjennomført Skatteetatskolen i Bergen (1994 - 1996).

MarianneS 1.jpg

Marianne Sannes

Marianne Sannes er spesialrådgiver skatt i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Hun har bred erfaring innenfor skatte- og avgiftsrett, både fra arbeid i Regnskapshuset og en årrekke i Skatteetaten. Hennes mangeårige arbeid med skatterettslige problemstillinger har gitt henne inngående kunnskap om forutsetninger og suksesskriterier relatert til prosesser opp mot skattemyndighetene.

Marianne er utdannet jurist (cand. Jur.) fra Universitetet i Bergen, med blant annet spesialfag i skatterett og selskapsrett.

 Sondre bw34.jpg

Sondre Haffner Slørdal

Sondre Haffner Slørdal er analytiker hos SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Hans fagfelt er selskapstransaksjoner, med særlig kompetanse på analyse, verdsettelse og regnskap. Sondre har tidligere jobbet som bedriftsrådgiver i SpareBank 1 SMN.

Sondre har en mastergrad i finans og regnskap fra Imperial College Business School i London, og en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med fordypning i finans fra Handelshøyskolen NTNU i Trondheim.

 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.