1. Hjem
  2. Kurs og seminarer

 

Med fagsamlingene MorgenDagen og Utsikt setter SpareBank 1 Regnskapshuset SMN fokus på kompetanse og utvikling av både egne kunder og ansatte i regnskapsbransjen.

Vi har vokst til å omfatte 41 kontorer og 500 ansatte, fordelt på Midt-Norge og Gudbrandsdalen. Med dette besitter vi en sterk og bred fagkompetanse innen regnskap, konsulenttjenester, rapportering og digitalisering, samtidig som vi har viktig kunnskap om relevante, lokale forhold.

For å heve kompetansen hos både kunder og relevante ansatte i regnskapsbransjen, arrangerer vi høsten 2019 faglige samlinger rundt om i landet.

 

Utsikt 2019

Utsikt handler om hvordan et oppdatert lovverk og de praktiske konsekvensene som følger av dette påvirker deg som er bedriftsleder, regnskapsfører, økonom eller revisor.

Basert på våre ansattes sterke kompetanse og praktiske erfaringer, arrangerer vi kurssamlinger fra Lillehammer i sør til Rørvik i nord.

Deltakelse på Utsikt kan inngå som godkjente kurstimer for autoriserte regnskapsførere.

Les mer.

  

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.