1. Hjem
  2. IA-Avtalen

Er du klar for IA-Avtalen?

Fra 1. januar 2019 skal IA-avtalen (Inkluderende arbeidsliv) gjelde for hele arbeidslivet. Målet er å redusere sykefraværet med 10 prosent sammenlignet med 2018 og at frafallet i arbeidslivet skal reduseres.

Versktedhjelp (1000x)- iStock-942163690.jpg

 

Et av punktene alle selskap da må ta stilling til er om de skal ha en utvidet egenmelding (fra dagens 3 til 8, med et tak på 24 kalenderdager ila 12 mnd), og selskapet vil kunne få en plikt til å drøfte dette med de tillitsvalgte. For deg betyr det at han må ha et bevisst forhold til sykefraværet og utarbeide eller oppdatere arbeidsreglement og personalhåndbok.

Hvilken betydning har dette for din bedrift?

 

Les rådene fra vår småbedriftsøkonom, eller ta kontakt med oss for tips for hvordan du bør håndtere dette.

 

                  les mer knapp.jpg                                         kontakt meg knapp.jpg