1. Hjem
 2. Dataflyt Landbruk

Banner.jpg

Enklere samhandling med din regnskapsfører

Landbrukets Dataflyt gir deg muligheter for bedre samhandling med din regnskapsfører, rådgiver og bank. For deg betyr det mer effektiv dokumentflyt. Mindre tid på papirarbeid - mer tid til gårdsdrift og fritid.

Ingen får tilgang til dine data uten ditt samtykke, og det koster ingenting å være med for deg som bonde.

 

Kom enkelt igang

Du aktiverer dataflyt på Landbrukets Dataflyt sine nettløsning. Du logger deg inn med ett av tre alternativ og følger instruksjonene som blir gitt der.

Kom igang med BankID

Kom igang med BankID på mobil

Kom igang med Produsentregisteret

Trenger du hjelp til å komme igang, kan du alltids ta kontakt med oss på epost eller telefon 950 50 222.

 

Hvordan fungerer Dataflyt?

Enkelt forklart fungerer Dataflyt slik at det enkelte landbruksforetak melder seg som bruker av løsningen, signerer brukeravtale med Landbrukets Dataflyt SA og gir nødvendige samtykker til deling av data. Det samme gjør en rekke samarbeidspartnere for landbruksforetakene.

Data om det enkelte landbruksforetak (f.eks avregninger, faktura, regnskap og driftsinformasjon) flyter effektivt mellom de som har fått tilgang til dataene. Gjennom Dataflyt blir det blant annet lettere å registrere og dele driftsinformasjon med regnskapsfører og rådgiver. Dette vil kutte antall registreringer og minske papirarbeidet til hver enkelt.

 

Fordeler med Dataflyt

Den viktigste fordelen med systemet er at dataflyten mellom de ulike aktørene blir betydelig mer effektiv. Samme data trenger ikke registreres mer enn én gang, data kan gjenbrukes av flere aktører, og alle benytter samme tallgrunnlag og definisjoner. Elektronisk deling av dokumenter og informasjon som samtidig går inn i en felles database, gir også store muligheter for å produsere bl.a. statistikk, sammenligningsgrunnlag og beslutningsstøtte.

Dataflyt vil i tillegg redusere utfordringer med ulike grenseflater og programvare, og manuelle arbeidsprosesser kan både effektiviseres og automatiseres.

Noe av det hvert enkelt landbruksforetak kan oppnå og bidra til ved å delta i Dataflyt er:

 • Mer effektiv registrering av data.
 • Mindre papirarbeid.
 • Redusert tidsbruk for regnskapsfører til bilagsregistrering.
 • Mer effektiv rapportering til offentlige etater.
 • Bedre datakvalitet og oversikt for både deg og regnskapsfører
 • Sammenligningsdata og nøkkeltall fra ulike grupper av landbruksforetak.
 • Bedre kvalitet og tilgjengelighet på data til forskning
 • Mer direkte involvering i forskningsprosjekter.
 • Sikrere, mer tillitsskapende og presist datagrunnlag for jordbruksforhandlingene.

For å kunne bruke Dataflyt må eieren av landbruksforetaket:

 • Signere brukeravtale med Landbrukets Dataflyt SA (Bruk lenkene over)
 • Gi Landbrukets Dataflyt SA samtykke til gjenbruk av data til benchmarking, statistikk og forskningsformål
 • Gi Landbrukets Dataflyt SA samtykke til behandling av eventuelle personopplysninger
 • Signere databehandleravtale for behandling av eventuelle personopplysninger med Landbrukets Dataflyt SA.
 • Styre sin dataflyt ved å gi ulike instanser, bedrifter og organisasjoner tilgang/samtykker til de ulike dataflytene i løsningen.
 • Signering og samtykke gis ved å logge seg på Dataflyt via Produsentregisteret eller BankID sin pålogging, og signere elektronisk for avtaleinngåelsen. Samtidig kan samtykke gis til aktører som skal sende eller motta data om landbruksforetaket.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.