1. Hjem
  2. SpareBank 1 Regnskapshuset
  3. 6 enkle tips til bedre likviditet

6 enkle tips til bedre likviditet og betalingsevne

Covid-19 og strenge smittevernstiltak har for mange småbedrifter bidratt til et vanskelig første halvår i 2020. Langtidseffekten for næringslivet er fremdeles uviss, og på veien tilbake til en mer normal hverdag er det viktigere enn noen gang å ha kontroll på pengestrømmene. For deg som eier eller driver en bedrift gjør usikkerhet, omsetningsfall og høyere kredittrisiko i utestående kundefordringer at vi anbefaler å være ekstra oppmerksom på hvordan du sikrer bedriftens likviditet og betalingsevne fremover.

Vi har satt opp 6 enkle tips til hva du kan gjøre for å bedre din likviditet:

1. Etabler gode faktureringsrutiner

• Send faktura så raskt som mulig etter jobben er gjort – det er da betalingsvilligheten også er størst hos kunden.
• Aktiver elektronisk fakturering. På denne måten kommer faktura raskere frem til kunden. Samtidig øker du sannsynligheten for at den betales innen forfall sammenlignet med faktura på e-post og papir.
• Vurder betalingsbetingelsene til dine kunder. Ikke gi lenger kredittid enn nødvendig. Om mulig, ikke gi lengre kredittid til kundene enn du har hos dine leverandører.

2. Automatiser purre- og inkassorutinen

• Etabler gode og effektive purrerutiner og iverksett purring så snart som mulig etter forfall.
• Benytte gjerne en profesjonell samarbeidspartner med purring og inkasso for å sikre en effektiv oppfølging.
• En god og konstruktiv dialog med kunden rundt utestående beløp er viktig.
• Snakk med din regnskapsfører om purrerutiner og hvilke muligheter som finnes.

3. Vurder fakturasalg 

• Fakturasalg gir deg muligheten til å få raskt tilgang på likviditet ved at du selger dine kundefordringer. Dette er en svært enkel form for finansiering / tilførsel av likviditet, samtidig som man slipper å betale for mer kreditt en det man faktisk har behov for.
• Snakk med din regnskapsfører om hvilke muligheter som finnes med bruk av fakturasalg.

4. Dialog med dine leverandører og kreditorer

• Bruk mest mulig faste leverandører med muligheter for gode betalingsvilkår
• Vær tidlig ute med å kontakte dine leverandører dersom du ser at likviditetssituasjonen kan bli utfordrende og du ikke greier å betale utestående ved forfall. Dette øker muligheten for at du kan få til betalingsordningen med leverandørene, for eksempel lengre kredittid.
• Det er viktig å involvere og holde banken eller andre kreditorer oppdatert på situasjonen. Bankforbindelsen kan ofte tilby fleksible løsninger som bidrar til at selskapet kommer gjennom en tid med trang likviditet.

5. Ha kontroll på varelageret

• Varelager kan binde opp mye kapital. Ofte unødvendig mye.
• Ved å ha gode innkjøpsrutiner (lagerstyring, bestilling og innkjøp) sørger du for at du har et varelager som er tilpasset din virksomhet. På denne måten frigjøres kapital fra varelager som kan benyttes til andre formål.
• ERP-systemene Visma Business, Visma.net, Tripletex, Xledger og Duett har innebygget funksjonalitet for lager og logistikk.

6. En likviditetsprognose gir grunnlag for gode beslutninger

• Sist, men ikke minst, er det viktig å ha en god oversikt over forventet utvikling i din likviditet og betalingsevne.
• En likviditetsprognose gir deg innsikt og grunnlag til å være i forkant av en mulig utfordrende situasjon. Et godt utgangspunkt for fatte gode beslutninger tidlig nok.
• Med verktøy som OneStop Reporting kan du enkelt få oversikt over forventede inn- og utbetalinger og utvikling i selskapets betalingsevne.


SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er en komplett tilbyder av økonomitjenester, rådgivning og teknologiske verktøy for økonomistyring. Som et av landets største kompetansehus innen forretningsstøtte står vi klare for å hjelpe deg. Ta kontakt med oss i dag for å høre mer: 

This site uses cookies. For more information click here.