1. Hjem
  2. SpareBank 1 Regnskapshuset
  3. Regjeringens kontantstøtteordning

Regjeringens kontantstøtteordning er åpen for søknader

Regjeringen har lansert en kompensasjonsordning for å hjelpe virksomheter som nå sliter på grunn av virusutbruddet med å dekke uunngåelige faste kostnader. Formålet med ordningen er å unngå unødvendige konkurser og tap av arbeidsplasser.

Todelt ordning

Med noen få unntak gjelder ordningen de fleste bransjer og alle organisasjonsformer. Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet (20 prosent i mars), vil kunne få en kompensasjon. Ordningen gjelder for mars, april og mai, og det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon. I todelingen skilles det i kompensasjonsgrad mellom:

  1. virksomheter som er pålagt å stenge ned, og 
  2. virksomheter som ikke er pålagt å stenge.

Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner. Her kan du lese mer om ordningen. 

Automatisk utbetaling

Den digitale tjenesten vil kryssjekke dataene i søknaden opp mot ulike registre. Dersom alle kriteriene er oppfylt vil utbetalingen kunne skje automatisk. Med denne automatikken kan kompensasjonen for mars komme på virksomhetens konto allerede i løpet av april. Søker vil være ansvarlig for innholdet i søknaden, og det vil bli utført kontroller i ettertid.

Trenger du hjelp?

Vi kan hjelpe deg med å vurdere om din virksomhet er aktuell for kompensasjonsordningen, samt å få sendt søknaden. Ta kontakt med din rådgiver om du har spørsmål, eller bruk kontaktskjemaet under dersom du vil bli kontaktet av oss. 

 

Her kan du lese mer om ordningen. 

Sist oppdatert 28.04.20

This site uses cookies. For more information click here.