1. Hjem
  2. SpareBank 1 Regnskapshuset
  3. Hva betyr krisepakken for deg? Og for jobben?

Hva betyr krisepakken for deg? Og for jobben?

Krisepakken fra regjeringen gjør det enklere for oss i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN å hjelpe våre kunder.

Vår bedriftsøkonom Johanna Aaker Lindstad forklarer her hva tiltakene betyr for bedriftseiere som har økonomiske utfordringer som følge av coronapandemien.

Johanna Aaker Lindstad

Redusert antall dager med lønnsplikt

Regjeringen har foreslått å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager. Det innebærer at staten tar en større del av regningen for bedrifter som nå opplever utfordringer. I går vedtok Stortinget at permitterte får full lønn de første 20 dagene av permittering og at staten tar regningen fra dag tre til dag 20.

Dette er bra og vil hjelpe likviditeten for bedriftene. Det kommer godt med når lønna skal betales ut, og gjør dem bedre i stand til å redusere kostnadene raskt. Risikoen for oppsigelser og sågar konkurs blir mindre.

Banklån og obligasjonsfond

En statlig lånegaranti for banklån, særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter skal i første omgang ha en ramme på 50 milliarder kroner. Denne kan bli økt om det er behov for det. Ordningen gjelder for nye lån til bedrifter som bankene vurderer til å være lønnsom på sikt.

Den andre ordningen er rettet mot de største bedriftene i Norge, som i større grad låner penger gjennom obligasjonsmarkedet. Regjeringen foreslår å gjenopprette Statens obligasjonsfond for å gi økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet. Dette fondet skal også ha en ramme på inntil 50 milliarder kroner.

Begge disse tiltakene betyr at kriserammede bedrifter lettere skal kunne skaffe seg likviditeten de trenger for å komme gjennom krisen. De reduserte dagene med lønnsplikt var et viktig tiltak, men bedrifter har langt flere kostnader enn kun lønn. Faste kostnader vil være der uavhengig av de nye permitteringsreglene. Gjennom den statlige lånegarantien vil bankene få større handlingsrom. Slik kan banken hjelpe enda flere bedrifter, så dette er veldig positivt.

Utsatt innbetaling av offentlige avgifter

Regjeringen åpner opp for å utsette innbetalingen av arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai.

Det er også åpnet opp for å utsette innbetaling av merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper som forfaller i april til 1. mai. Den lave momssatsen reduseres til 8 % fra 1.1.2020.

Dette er også gode tiltak som vil hjelpe på likviditeten for bedriftene.

Bedrifter med underskudd i år

Bedrifter med underskudd i år kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Slik vi forstår tiltaket, vil dette komme i forbindelse med skattemelding 2020, og ikke gi likviditetsbedring før i 2021.

Selvstendig næringsdrivende

Regjeringen har også fattet tiltak for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekst. Disse skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 % av gjennomsnittet av siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.

I tillegg skal de få sykepenger fra og med dag fire og omsorgspenger fra og med dag tre. Nivået på sykepengene er det samme som i dag og arbeidsgiverperioden for betaling reduseres til tre dager.

- Det er også vedtatt utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt for personlig næringsdrivende. Fristen er skjøvet fra 15. mars til 1. mai.

Er du bekymret for den økonomiske situasjonen?

Det beste rådet vi kan gi våre alle våre kunder nå er å holde seg oppdatert på nye lover og regler. Ta gjerne kontakt med banken din og/eller regnskapsføreren din, vi er der for å hjelpe deg gjennom krisen.

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN skal ha is i magen, og vi vil strekke oss langt for at våre kunder kommer seg gjennom coronakrisen. 

 Kontakt oss

 

Sist oppdatert 17.03.20

This site uses cookies. For more information click here.