1. Hjem
  2. SpareBank 1 Regnskapshuset
  3. Praktisk informasjon til våre kunder vedrørende situasjonen rundt coronaviruset

Praktisk informasjon til kunder i forbindelse med situasjonen vi står ovenfor vedrørende Coronaviruset. 

Vi i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN vil gjøre det vi kan for å begrense konsekvensene for våre kunder i den situasjonen vi står i. For å bidra til å holde hjulene i gang i samfunnet vil det mest kritiske arbeidet prioriteres om det blir nødvendig.

Slik forholder vi i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oss til denne situasjonen:

  • Vi forholder oss til myndighetenes råd og tilpasser vår drift i samsvar med dette, samtidig som vi etterstreber å opprettholde så normal drift som mulig.
  • De fleste av våre ansatte jobber fra hjemmekontor og gjennom digitale løsninger, men vi har i utgangspunktet også en til to ansatte som fysisk er til stede ved våre kontorer (her vil det være lokale forskjeller).
  • Våre kunder vil ha samme kundeansvarlig som tidligere, og vi oppfordrer til dialog gjennom e-post og telefon.
  • Møter gjennomføres som telefonmøter og videokonferanser så langt det er praktisk mulig. Ved nødvendige fysiske møter gjennomføres disse på en måte som minimerer smitterisiko for dere som kunder og for oss.


Vi står klare til å bistå i spørsmål som måtte oppstå som følge av denne ekstraordinære situasjonen, i tillegg til bistand knyttet til normal drift. 

Se kontaktinfo på våre hjemmesider: www.smnregnskap.no/avdelinger

Anbefalt samhandling med oss i tiden fremover:

1. Kommuniserer du digitalt med oss per i dag så fortsetter du på lik linje som før.

2. Dersom du normalt besøker et av våre kontorer for å overlevere bilag og andre dokumenter oppfordrer vi at du sender disse via e-post hvis du har mulighet.

  • For å redusere sårbarheten ved eventuelt fravær blant våre medarbeidere ber vi om at avdelingsmailadresser benyttes. Oversikt over disse finner du her. Eks: For kontakt med avdeling Brekstad, bruk e-postadresse brekstad@smnregnskap.no (oppgi kundenavn og hva det gjelder i emnefeltet).
  • Dersom du ikke har tilgang til skanner kan vi anbefale appen «CamScanner – Phone PDF Creator» som du kan laste ned på din telefon. Se egen bruksanvisning for hvordan appen lastes ned og tas i bruk vedlagt. Bruk av CamScanner.pdf

3. Har du ikke mulighet til å benytte e-post skal vi likevel bistå deg etter beste evne. Vi oppfordrer da til å ta kontakt med din kundeansvarlig per telefon eller ringe avdelingens hovednummer så finner vi gode løsninger for hvordan overlevering eller dialog skal skje.


I perioden vi nå skal gjennom ønsker vi å være til hjelp og støtte for våre kunder, og vi oppfordrer til å ta kontakt med oss slik at vi sammen kan finne gode løsninger på utfordringer som oppstår. Viser videre til regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av coronaviruset.

Sist oppdatert: 23.03.20

 

This site uses cookies. For more information click here.