1. Hjem
  2. SpareBank 1 Regnskapshuset
  3. Praktisk informasjon til våre kunder vedrørende situasjonen rundt coronaviruset

Praktisk informasjon til kunder i forbindelse med situasjonen vi står ovenfor vedrørende Coronaviruset. 

Vi i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN vil gjøre det vi kan for å begrense konsekvensene for våre kunder i den situasjonen vi står i. For å bidra til å holde hjulene i gang i samfunnet vil det mest kritiske arbeidet prioriteres om det blir nødvendig.

Slik forholder vi i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oss til denne situasjonen:

  • Vi forholder oss til myndighetenes råd og tilpasser vår drift i samsvar med dette, samtidig som vi etterstreber å opprettholde så normal drift som mulig.
  • Våre kunder vil ha samme kundeansvarlig som tidligere, og vi oppfordrer til dialog gjennom e-post og telefon.
  • Møter gjennomføres gjerne som telefonmøter og videokonferanser. Vi har mulighet til å ta imot kundebesøk ved behov, gitt at man er frisk og følger gjeldende retningslinjer.


Vi står klare til å bistå i spørsmål som måtte oppstå som følge av denne ekstraordinære situasjonen, i tillegg til bistand knyttet til normal drift. 

Se kontaktinfo på våre hjemmesider: www.smnregnskap.no/avdelinger

Anbefalt samhandling med oss i tiden fremover:

1. Kommuniserer du digitalt med oss per i dag så fortsetter du på lik linje som før.

2. Dersom du normalt besøker et av våre kontorer for å overlevere bilag og andre dokumenter oppfordrer vi at du sender disse via e-post hvis du har mulighet.

  • For å redusere sårbarheten ved eventuelt fravær blant våre medarbeidere ber vi om at avdelingsmailadresser benyttes. Oversikt over disse finner du her. Eks: For kontakt med avdeling Brekstad, bruk e-postadresse brekstad@smnregnskap.no (oppgi kundenavn og hva det gjelder i emnefeltet).
  • Dersom du ikke har tilgang til skanner kan vi anbefale appen «CamScanner – Phone PDF Creator» som du kan laste ned på din telefon. Se egen bruksanvisning for hvordan appen lastes ned og tas i bruk vedlagt. Bruk av CamScanner.pdf

3. Har du ikke mulighet til å benytte e-post skal vi likevel bistå deg etter beste evne. Vi oppfordrer da til å ta kontakt med din kundeansvarlig per telefon eller ringe avdelingens hovednummer så finner vi gode løsninger for hvordan overlevering eller dialog skal skje.

 

Sist oppdatert: 19.06.20

 

This site uses cookies. For more information click here.