1. Hjem
  2. SpareBank 1 Regnskapshuset
  3. Enda flere kunne benyttet SkatteFUNN

Enda flere kunne benyttet SkatteFUNN

Har din bedrift et godt utviklingsprosjekt, kan det gi lavere skatt. I fjor søkte over 7000 bedrifter om skattefunnmidler, i år synes det å bli langt færre.

– Dette er en gyllen ordning for bedrifter med relevante utviklingsprosjekt. Med større bevissthet rundt forskning og utvikling kunne enda flere bedrifter ha benyttet seg av ordningen, sier bedriftsøkonom Johanna Aaker Lindstad i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent. Skattefunn administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Skatteetaten.

kontoret_stor.jpg

Færre søknader i år

Ordningen ble innført i 2002, og interessen fra bedriftene har vært økende i perioden. Nå kan trenden ha snudd. I fjor mottok Forskningsrådet i alt 7440 søknader med en samlet prosjektkostnad på 32 milliarder kroner. IKT-sektoren sto i fjor for vel 20 prosent av søknadene med marin sektor som en klar nummer to blant bransjene. Antallet søknader viste en liten nedgang fra året før.

I år kan det betydelig færre. Per medio august hadde knappe 1500 bedrifter søkt. Regjeringen arbeider med justeringer i skattefunnordningen.

Tips fra småbedriftsøkonomen

Johanna Aaker Lindstad har følgende råd til bedrifter som vurderer å benytte seg av SkatteFUNN:

  • Ha løpende kontroll på timene til ansatte (timelister) og kostnadene som er knyttet til prosjektet. Dette må dokumenteres opp mot det godkjente prosjektregnskapet
  • Bruk gode verktøy for å føre prosjektregnskapet løpende, for eksempel et godt regnskapssystem slik at man slipper å føre prosjektregnskapet ved siden av
  • Forstå hvilken dokumentasjon man må ha på plass og hvorfor denne er så viktig, det må være en rød tråd i det arbeidet man gjør
  • Godt samarbeid med en ekstern regnskapsfører kan være en nøkkelfaktor for å unngå merarbeid og tap av støtte

Spør oss om SkatteFUNN.png

This site uses cookies. For more information click here.