1. Hjem
  2. SpareBank 1 Regnskapshuset
  3. Regnskapshuset som byr på seg selv

Regnskapshuset som byr på seg selv

Regnskapsbransjen er i endring. Økt digitalisering og større muligheter for automatisering og forenkling betyr bedre løsninger for kundene. Med de faglige samlingene MorgenDagen og Utsikt setter SpareBank 1 Regnskapshuset SMN fokus på kompetanse og utvikling av både kunder og ansatte i regnskapsbransjen.

 Morgendagen stor.jpg

Selv om den teknologiske utviklingen gir mer moderne løsninger og legger til rette for økt sentralisering i bransjen, så har vi i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN klokketro på lokal tilstedeværelse som gir en bredere kompetanse til å rådgi kundene. 

For å heve kompetansen hos både kunder og relevante ansatte i regnskapsbransjen, og bedre få vist fram bredden i egen leveranse, arrangerer vi i 2019 faglige samlinger på over 30 lokasjoner rundt om i landet.

 

MorgenDagen

- Med seminaret MorgenDagen ønsker vi å gi bedriftsledere og andre med administrativt ansvar en oversikt over praktiske verktøy for regnskap og rapportering i ulike bransjer, og dele vår kunnskap med relevans for det daglige arbeidet. Målet er å vise frem teknologi som kan fjerne plunder og heft for bedriftsledere, enten de er bonde, gründer, butikkeier eller baker. 

 

Utsikt

- Den faglige samlingen Utsikt handler mer om å ha en kvalifisert tilnærming til krystallkula for bedriftsledere, regnskapsførere, økonomer, revisorer eller jurister, og se på hva aktuelle lovendringer innenfor eksempel arv og avtalerett kan bety for framtida. Deltakelse på Utsikt kan inngå som godkjente kurstimer for autoriserte regnskapsførere.

Arrangement knapp.png

This site uses cookies. For more information click here.