1. Hjem
  2. Avdelinger
  3. Skatte- og avgiftsavdeling

Skatt, avgift og transaksjoner

 

Avdeling for skatt, avgift og transaksjoner hos SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS er opptatt av å komme frem til gode løsninger for våre kunder. Våre rådgivere har lang erfaring og spisskompetanse innenfor sine fagfelt. Tverrfaglig samarbeid medfører at vi effektivt kan tilpasse kompetansebehovet til den enkelte kundes behov.


Gjennom vår rådgivning bidrar vi til trygghet, samt å sikre verdier for våre kunder.  Vi er en foretrukket samarbeidspartner for gründermiljøet i Midt-Norge. Vi arbeider målbevisst med utvikling og kompetansebygging, og deler vår kunnskap blant annet ved avholdelse av kurs i samarbeid med Regnskap Norge og Sticos. Vi er genuint opptatt av at våre kunder skal lykkes.

Mer om våre tjenester her.

Ronny Thomas Jenssen

Ronny Thomas Jenssen

Direktør storkunde & fag

Ronny Thomas Jenssen, har spisskompetanse innenfor finansregnskap og IFRS. Han ser helheten og muligheter i våre kunders utfordringer, og avdekker konsekvenser av transaksjoner knyttet til skatt, merverdiavgift, regnskap og selskapsrett.
Ronny er Assistant Professor II ved NTNU, og underviser på Bachelor- og Masterprogrammet knyttet til skatt og finansregnskapet.
Han har vært leder for skatte- og avgiftsavdelingen siden november 2012. Tidligere erfaring har han fra stillingen som Senior Manager i PwC, hvor han har 7 års erfaring med revisjon og rådgivning til store og mellomstore selskaper, herunder børsnoterte og internasjonale konsern.
Ronny er faglig ansvarlig i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS overfor Finanstilsynet, og har bevilling som statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han har sin utdannelse fra NHH, TØH og befalsskolen (BSIN).

 
Kirsti.jpg

Kirsti Mulstad

Spesialrådgiver skatt

Kirsti Mulstad har spisskompetanse innenfor skatterett for personlige og juridiske skattytere. Hun har en meget bred kunnskapsbase på tvers av skatterett, ligningsforvaltning og selskapsrett. Aksjetransaksjoner, innbetalt kapital og kapitalendringer er hennes særskilte interesseområder. 
Kirsti har vært vår skatterådgiver siden mai 2012. Hun kom fra stillingen som skatterådgiver i Ernst & Young TAX (5 år), og har før det lang erfaring fra skatteetaten (17 år). Mange års arbeid med skatterettslige problemstillinger har gitt henne inngående kunnskap om forutsetninger og suksesskriterier relatert til prosesser opp mot skattemyndighetene. 
Kirsti er MBA skatt og avgift. Sin skattefaglige utdanning har Kirsti fra BI, Mastergrad i skatterett (2012), og Skatteetatskolen i Bergen (1994 - 1996). Hun er medforfatter i boken Aktuell bedriftsbeskatning.

 
 MarianneS 1 HS.jpg

Marianne Sannes

Spesialrådgiver skatt

Marianne Sannes er utdannet jurist (cand jur) fra Universitetet i Bergen, med blant annet spesialfag i skatterett og selskapsrett.

Hun har bred erfaring innenfor skatte- og avgiftsrett. Marianne har jobbet 12 år i Skatteetaten, blant annet innen fagområdene Transfer Pricing, uteholdt omsetning, konkurs og pengekravsrett. Hennes mangeårige arbeid med skatterettslige problemstillinger har gitt henne inngående kunnskap om forutsetninger og suksesskriterier relatert til prosesser opp mot skattemyndighetene. Hun har vært benyttet som sensor i juridiske fag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

 
KarolineS1 BW.jpg

Karoline Skotaam

Rådgiver skatt | jurist

Karoline Skotaam er utdannet jurist (master i rettsvitenskap) fra Universitetet i Bergen, og har spesialfag i skatterett og selskapsrett. Karoline har også en master i regnskap og revisjon fra NHH.

Karoline har tidligere jobbet som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Hun jobbet da med flere ulike fagfelt, herunder blant annet selskapsrett og fast eiendom.

Karoline startet å jobbe i Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS den 1. januar 2018.

 
birger.jpg

Birger Nordstrand Wik

Spesialrådgiver transaksjoner

Birger Nordstrand Wik har sin spisskompetanse relatert til alle former for selskapstransaksjoner, og har erfaring innenfor et mangfold av bransjer. Han har en reflektert tilnærming, noe som bidrar til gode prosesser. 
I tillegg til selskapstransaksjoner (salg/oppkjøp/generasjonsskifte) har Birger erfaring fra emisjoner, fusjoner/fisjoner, snuoperasjoner, regnskaps- og skatterådgiving, due diligence, økonomiledelse og implementering av økonomisystemer.
Han har tidligere jobbet i Corporate Finance, SpareBank 1 SMN Markets AS (9 år), drevet sin egen virksomhet, Apropos skatt og finans AS (2 år), vært Partner i Fronteria AS og Wikonsult ANS, Manager hos KPMG Consulting AS (Senter for Havbruk og Fiskeri) og Noraudit DA, samt revisor hos Storrø og Wik Statsautoriserte revisorer. 
Birger er autorisert finansanalytiker, Norges Handelshøyskole (Oslo) og EFFAS (Paris), statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (Bergen), siviløkonom, Norges Handelshøyskole (Bergen), samt har rettsstudiets grunndel (1. og 2. avdeling), Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet. 

 
 Harald.jpg

Harald Løvdal

Spesialrådgiver virksomhetsstyring

Harald Løvdal har inngående kunnskap innenfor områdene økonomistyring og kontroll, samt regnskap(IFRS). I tillegg til eksterne oppdrag innenfor virksomhetsstyring, har han vært en pådriver i utvikling av Regnskapshusets arbeidsmetodikk. Han er en etterspurt sparringspartner, og bistår ved gjennomføring av et bredt spekter av prosjekter.
I mai 2013 begynte Harald hos oss. Han kom fra stillingen som økonomisjef i Acando AS. Han har en bred erfaringsbase fra arbeidet som revisor (Manager i PwC), internrevisor, økonomisjef (BN Bank) og som økonomisjef og forretningsutvikler for gründervirksomheter (Leiv Eiriksson Nyskaping AS).
Han er statsautorisert revisor, og har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI, Trondheim Økonomiske Høgskole, NHH i Bergen (høyere revisorstudium), og har gjennomført IFR Academy (IFRS\IAS)

 
MarenBye.jpg

Maren Bye

Spesialrådgiver virksomhetsstyring

Marens ekspertise er innenfor økonomistyring og regnskap, kvalitetssikring, regnskapsanalyse og rapportering. Hun har erfaring fra rådgivning knyttet til gjennomgang av internkontroll og identifisering av styrings- og kontrolltiltak for å redusere risiko. Maren har jobbet lenge med forbedring av økonomi og regnskapsprosesser og optimalisering av rapportering av prosjektøkonomi og prosjektrapportering generelt. Innenfor lønnsområdet har hun bistått kunder med lokale lønnsforhandlinger, internkontroll og avstemmingsrutiner, prosessforbedringer og utarbeidelse av skriftlige rutineverk. Hun har også hjulpet virksomheter i forbindelse med systembytter, og har dermed bred kunnskap innenfor ulike systemløsninger. Hun har lang erfaring med prosjektledelse og prosjektstøtte, og har jobbet både innenfor privat og offentlig sektor.

Maren kommer fra stillingen som Manager i EY Advisory, der hun har jobbet både innenfor økonomi og revisjon. Hun er utdannet master i revisjon og regnskap fra BI, master i finansiell økonomi fra TØH og har bevilling som statsautorisert revisor.

 
IMG_6041.JPG

Håvard Holden

Spesialrådgiver

Håvard Holden har en mastergrad innen regnskaps og revisjon fra Handelshøyskolen i Bergen, og har bevilling som statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Tidligere har han jobbet som revisor og rådgiver i EY og har fra 2013 jobbet i Regnskapshuset både som forretningsutvikler og avdelingsleder. Fagfeltene er innen regnskap, virksomhetsstyring, regnskapsanalyse og rapportering, og landbruksrelaterte problemstillinger. Hans brede erfaring innen økonomifagene gir en god forståelse for regnskap, skatt og avgift.     

 
 Grete.jpg

Grete Vang Garberg

Fagansvarlig Lønn/HR

Grete Vang Garberg er fagansvarlig Lønn/HR. Hun har en bred erfaringsbase, samt inngående kunnskap om A-ordningen, prosesser, regelverk og system innenfor lønnsområdet.
Kompetansen er opparbeidet over mer enn 30 år som leder, fagansvarlig/superbruker og rådgiver. Hennes interesse for lønnsområdet har resultert i god innsikt i ferieloven, arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, lov om OTP etc.
Grete kom i juni 2014 fra stillingen som rådgiver lønn hos EVRY Økonomitjenester, og var før det ansatt i fagavdelingen til Sticos som rådgiver lønn.

 
 KristofferBS 34bw.jpg

Kristoffer Bergquist Sandvik

Senior analytiker

 

Kristoffer Bergquist Sandvik har en master fra Norges Handelshøyskole (NHH) med fordypning i finansiell økonomi, og en bachelor fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i økonomistyring og investeringsanalyse. Kristoffers fagfelt er selskapstransaksjoner (salg/oppkjøp/restrukturering), med særlig kompetanse på analyse, finansiell modellering og verdsettelse av selskaper

Kristoffer startet i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i august 2018. Tidligere har han jobbet flere år som analytiker i Danske Bank med ulike fagfelt innenfor Risk Management, og har i tillegg erfaring fra SpareBank 1 SMN.

 
Sondre bw34.jpg

Sondre Haffner Slørdal

Analytiker

Sondre Haffner Slørdal har en mastergrad i finans og regnskap fra Imperial College Business School i London, og en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med fordypning i finans fra Handelshøyskolen NTNU i Trondheim.

Sondres fagfelt er selskapstransaksjoner, med særlig kompetanse på analyse, verdsettelse og regnskap. Sondre startet som analytiker i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i september 2018. Han har tidligere jobbet som bedriftsrådgiver i SpareBank 1 SMN.