1. Hjem
  2. Kontakt oss
  3. Fagtjenester

Fagtjenester

 E-post: fagsupport@smnregnskap.no

Avdelingen består av spesialrådgivning innenfor skatt, avgift, virksomhetsstyring, finansiell rådgivning og transaksjoner. Vi er opptatt av å komme frem til gode løsninger for våre kunder. Våre rådgivere har lang erfaring og spisskompetanse innenfor sine fagfelt. Tverrfaglig samarbeid medfører at vi effektivt kan tilpasse kompetansebehovet til den enkelte kundes behov.

 
Gjennom vår rådgivning bidrar vi til trygghet, samt å sikre verdier for våre kunder. Vi er en foretrukket samarbeidspartner for gründermiljøet i Midt-Norge. Vi arbeider målbevisst med utvikling og kompetansebygging, og deler vår kunnskap blant annet ved avholdelse av foredrag både på NTNU og for næringslivet. Vi er genuint opptatt av at våre kunder skal lykkes.

 
Mer om våre tjenester her.

 

Harald.Løvdal.XXXX_DSC2256.jpg

Harald Løvdal

Avdelingsleder og spesialrådgiver virksomhetsstyring

Harald Løvdal har inngående kunnskap innenfor områdene økonomistyring og kontroll, samt regnskap(IFRS). I tillegg til eksterne oppdrag innenfor virksomhetsstyring, har han vært en pådriver i utvikling av Regnskapshusets arbeidsmetodikk. Han er en etterspurt sparringspartner, og bistår ved gjennomføring av et bredt spekter av prosjekter. 
I mai 2013 begynte Harald hos oss. Han kom fra stillingen som økonomisjef i Acando AS. Han har en bred erfaringsbase fra arbeidet som revisor (Manager i PwC), internrevisor, økonomisjef (BN Bank) og som økonomisjef og forretningsutvikler for gründervirksomheter (Leiv Eiriksson Nyskaping AS). 
Han er statsautorisert revisor, og har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI, Trondheim Økonomiske Høgskole, NHH i Bergen (høyere revisorstudium), og har gjennomført IFR Academy (IFRS\IAS)

 

Ronny.Thomas.Jenssen.XXXX_DSC2227.jpg

Ronny Thomas Jenssen

Divisjonsdirektør storkunde, fag- og digitale tjenester

Ronny Thomas Jenssen, har spisskompetanse innenfor finansregnskap og IFRS. Han ser helheten og muligheter i våre kunders utfordringer, og avdekker konsekvenser av transaksjoner knyttet til skatt, merverdiavgift, regnskap og selskapsrett.
Ronny er Assistant Professor II ved NTNU, og underviser på Bachelor- og Masterprogrammet knyttet til skatt og finansregnskapet.
Han har vært leder for skatte- og avgiftsavdelingen siden november 2012. Tidligere erfaring har han fra stillingen som Senior Manager i PwC, hvor han har 7 års erfaring med revisjon og rådgivning til store og mellomstore selskaper, herunder børsnoterte og internasjonale konsern. 
Ronny er faglig ansvarlig i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS overfor Finanstilsynet, og har bevilling som statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han har sin utdannelse fra NHH, TØH og befalsskolen (BSIN).

 

 

Kirsti.Mulstad.XXXX_DSC7479.jpg

Kirsti Mulstad

Spesialrådgiver skatt

Kirsti Mulstad har spisskompetanse innenfor skatterett for personlige og juridiske skattytere. Hun har en meget bred kunnskapsbase på tvers av skatterett, ligningsforvaltning og selskapsrett. Aksjetransaksjoner, innbetalt kapital og kapitalendringer er hennes særskilte interesseområder. 
Kirsti har vært vår skatterådgiver siden mai 2012. Hun kom fra stillingen som skatterådgiver i Ernst & Young TAX (5 år), og har før det lang erfaring fra skatteetaten (17 år). Mange års arbeid med skatterettslige problemstillinger har gitt henne inngående kunnskap om forutsetninger og suksesskriterier relatert til prosesser opp mot skattemyndighetene. 
Kirsti er MBA skatt og avgift. Sin skattefaglige utdanning har Kirsti fra BI, Mastergrad i skatterett (2012), og Skatteetatskolen i Bergen (1994 - 1996). Hun er medforfatter i boken Aktuell bedriftsbeskatning.

 
 Marianne_Sannes_XXXX_DSC7730.jpg

Marianne Sannes

Spesialrådgiver skatt

Marianne Sannes er utdannet jurist (cand jur) fra Universitetet i Bergen, med blant annet spesialfag i skatterett og selskapsrett. Hun bistår våre kunder primært innen avtalerett og skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger, hvor hun har en bred erfaring. Marianne har før hun begynte i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i 2017 jobbet 12 år i Skatteetaten. Hennes mangeårige arbeid med skatte- og avgiftsmessige problemstillinger har gitt henne inngående kunnskap knyttet til skatterettslige problemstillinger for næringsdrivende, herunder også prosesser opp mot skattemyndighetene.

Marianne er også en mye brukt foredragsholder. 

 
Fargebilde Karianne Osmundvåg_.jpg

Karianne J. Osmundsvåg

Spesialrådgiver skatt

Karianne J. Osmundsvåg er utdannet jurist (cand jur) fra Universitetet i Bergen, med blant annet spesialfag i skatterett.

Hun har bred erfaring innenfor skatterett. Karianne har jobbet 19 år i Skatteetaten, blant annet innen fagområdene bedriftsbeskatning, storbedrifter, kontroll, omdanninger, gjennomskjæring, transfer pricing, tilleggsskatt, skatteforvaltning m.v.  

Hennes mangeårige arbeid med skatterettslige problemstillinger har gitt henne inngående kunnskap om forutsetninger og suksesskriterier relatert til prosesser opp mot skattemyndighetene.

Karianne har også jobbet som juridisk seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag. Hun jobbet da med flere ulike fagfelt, herunder blant annet forvaltningsrett, offentlighetslova og plan – og bygningsrett.

Karianne startet å jobbe i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS den 1. mai 2020.

 

 

 

Birger.Wik.XXXX_DSC6239.jpg

Birger Nordstrand Wik

Spesialrådgiver selskapstransaksjoner

Birger Nordstrand Wik har sin spisskompetanse relatert til alle former for selskapstransaksjoner, og har erfaring innenfor et mangfold av bransjer. Han har en reflektert tilnærming, noe som bidrar til gode prosesser. 
I tillegg til selskapstransaksjoner (salg/oppkjøp/generasjonsskifte) har Birger erfaring fra emisjoner, fusjoner/fisjoner, snuoperasjoner, regnskaps- og skatterådgiving, due diligence, økonomiledelse og implementering av økonomisystemer.
Han har tidligere jobbet i Corporate Finance, SpareBank 1 SMN Markets AS (9 år), drevet sin egen virksomhet, Apropos skatt og finans AS (2 år), vært Partner i Fronteria AS og Wikonsult ANS, Manager hos KPMG Consulting AS (Senter for Havbruk og Fiskeri) og Noraudit DA, samt revisor hos Storrø og Wik Statsautoriserte revisorer. 
Birger er autorisert finansanalytiker, Norges Handelshøyskole (Oslo) og EFFAS (Paris), statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (Bergen), siviløkonom, Norges Handelshøyskole (Bergen), samt har rettsstudiets grunndel (1. og 2. avdeling), Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet. 

 

 

 

 

Trond_Bjerkan_XXXX_DSC4437.jpg

Trond Bjerkan

Spesialrådgiver virksomhetsstyring

Trond Bjerkan er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø, med spesialisering innen finansiering og investering. Han har også en bachlor-grad innenfor revisjons- og regnskapsfag og er autorisert regnskapsfører.

Trond har tidligere jobbet som Chief Consultant i Evry / It Nor. Han har en bred og variert erfaring innenfor regnskaps- og rådgiverbransjen. Gjennom variert praksis har Trond besatt roller innenfor prosjektledelse, personalledelse, selskapsledelse, oppdragsansvar, fagansvar og kundeansvar. Han har også i perioder vært utleid til kunder, hvor han har hatt roller som business controller, økonomisjef og rådgiver.

Gjennom teamledelse og medlem av ledergrupper, har Trond god erfaring med personalledelse, selskapsledelse, strategiske beslutninger og iverksetting/gjennomføring av beslutninger. Trond har lang erfaring med planlegging, testing og iverksetting av system, derav også forståelse for de utfordringer underliggende fagsystemer kan gi. Gjennom å lede implementeringen av økonomisystem, har han opparbeidet seg god prosjektledererfaring. Trond har mange års erfaring fra praktisk regnskapsarbeid, og har tilegnet seg et unikt overblikk over regnskapsfaget. Han har erfaring med både mindre kunder og større internasjonale konsern. Med sin innsikt og regnskapsforståelse, kan Trond bistå kunder i alle praktiske regnskapssaker.

 
Sondre_Slørdal_XXXX_DSC7814_NYTT.jpg

Sondre Haffner Slørdal

Senior Analytiker

Sondre Haffner Slørdal har en mastergrad i finans og regnskap fra Imperial College Business School i London, og en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med fordypning i finans fra Handelshøyskolen NTNU i Trondheim.

Sondres fagfelt er selskapstransaksjoner, med særlig kompetanse på analyse, verdsettelse og regnskap. Sondre startet som analytiker i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i september 2018. Han har tidligere jobbet som bedriftsrådgiver i SpareBank 1 SMN.

 
Marco.Fria.XXXX_DSC6135.jpg

Marco Fria

Rådgiver MVA

Marco Fria har en bachelorgrad i regnskap og revisjon fra NTNU Handelshøyskolen. Han er også autorisert regnskapsfører.

Tidligere jobbet Marco som regnskapskonsulent i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS med kundeansvar for en rekke kunder med ulike behov. 

 
Kristin.Snuruås.Haugen.XXXX_DSC6483.jpg

Kristin S. Haugen

Senior Rådgiver Regnskap

Kristin S. Haugen er utdannet siviløkonom fra NTNU Handelshøyskolen i Trondheim, og er i tillegg autorisert regnskapsfører.

Kristin har flere års erfaring med regnskap for små og mellomstore bedrifter, samt salg og prosjektledelse.

 
Sindre.Schive.XXXX_DSC6721.jpg

Sindre Sundfør Schive

Regnskapskonsulent

Sindre Sundfør Schive har en bachelor i regnskap og revisjon fra NTNU Handelshøyskolen i Trondheim.

Tidligere har Sindre arbeidet med salg innen flere bransjer.

 
Martin.Muan.XXXX_DSC2241.jpg

Martin Muan

Analytiker

Martin Muan har en mastergrad i regnskap og revisjon fra Montana State University, og en bachelorgrad i finans fra samme universitet. Han jobber i hovedsak med selskapstransaksjoner, med særlig kompetanse på regnskapsanalyse og verdsettelse. Martin startet som analytiker i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i februar 2021, og har tidligere jobbet som regnskapskonsulent i vår storkundeavdeling. 

 
Bildet Håvard_.jpg

Håvard Holden

Spesialrådgiver

Håvard Holden har inngående og bred kompetanse innen regnskap, økonomi og virksomhetsstyring.  Han er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører, og har master i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen i Bergen. Håvard har tidligere jobbet som revisor og rådgiver i EY. Han startet i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i 2013 som forretningsutvikler, og har i perioden 2016-2017 jobbet som avdelingsleder, før han var spesialrådgiver fra 2017-2019. De to siste årene har Håvard jobbet som økonomidirektør for Elotec AS og Otretek AS. Han returnerte til SpareBank 1 Regnskapshuset SMN som spesialrådgiver regnskap januar 2021.

 
 Bilde KBK_kvadrat.jpg 

Kristian Botnen Kongsvoll

Spesialrådgiver regnskap

Kristian Botnen Kongsvoll har inngående og bred kompetanse innen regnskap, økonomi og virksomhetsstyring. Han er statsautorisert revisor og har master i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen BI. Han har tidligere vært revisor i PwC og Deloitte hvor han jobbet med revisjon og rådgivning til store og mellomstore selskaper, herunder internasjonale og børsnoterte konsern. De siste årene har Kristian jobbet som fagansvarlig for regnskap, skatt og avgift i Coop Norge-konsernet, og sist som konsernregnskapssjef i Volue, før han startet i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i februar 2021.

 
Torstein_kvadrat.jpg

Torstein Ulriksen Skogseth

Spesialrådgiver Virksomhetsstyring 

Torstein Ulriksen Skogseth har solid erfaring fra operasjonelle og strategiske økonomiroller i næringslivet. Hans erfaring fra tidligfase teknologiselskaper har gitt solid kompentanse knyttet til hvordan selskaper kan tilpasse både teknologi og forretningsmodell for å møte konkurranse eller endringer. Han har jobbet mye med økonomistyring og rapportering, forretningsutvikling og strategi. Torstein har også erfaring som prosjektleder for utviklingsprosjekter innen et bredt spekter av offentlige støtteordninger.

Torstein har en analytisk tilnærming til problemløsning, og kan blant annet bistå selskaper med å identifisere verdidrivere og optimalisere oppfølging og rapportering av disse.

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.