1. Hjem
  2. Kontakt oss
  3. Fagtjenester

Fagtjenester

 E-post: fagsupport@smnregnskap.no

Avdelingen består av spesialrådgivning innenfor skatt, avgift, virksomhetsstyring, finansiell rådgivning og transaksjoner. Vi er opptatt av å komme frem til gode løsninger for våre kunder. Våre rådgivere har lang erfaring og spisskompetanse innenfor sine fagfelt. Tverrfaglig samarbeid medfører at vi effektivt kan tilpasse kompetansebehovet til den enkelte kundes behov.

 
Gjennom vår rådgivning bidrar vi til trygghet, samt å sikre verdier for våre kunder. Vi er en foretrukket samarbeidspartner for gründermiljøet i Midt-Norge. Vi arbeider målbevisst med utvikling og kompetansebygging, og deler vår kunnskap blant annet ved avholdelse av foredrag både på NTNU og for næringslivet. Vi er genuint opptatt av at våre kunder skal lykkes.

 
Mer om våre tjenester her.

 

Harald.Løvdal.XXXX_DSC2256.jpg

Harald Løvdal

Avdelingsleder og spesialrådgiver virksomhetsstyring

Harald Løvdal har inngående kunnskap innenfor områdene økonomistyring og kontroll, samt regnskap(IFRS). I tillegg til eksterne oppdrag innenfor virksomhetsstyring, har han vært en pådriver i utvikling av Regnskapshusets arbeidsmetodikk. Han er en etterspurt sparringspartner, og bistår ved gjennomføring av et bredt spekter av prosjekter. 
I mai 2013 begynte Harald hos oss. Han kom fra stillingen som økonomisjef i Acando AS. Han har en bred erfaringsbase fra arbeidet som revisor (Manager i PwC), internrevisor, økonomisjef (BN Bank) og som økonomisjef og forretningsutvikler for gründervirksomheter (Leiv Eiriksson Nyskaping AS). 
Han er statsautorisert revisor, og har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI, Trondheim Økonomiske Høgskole, NHH i Bergen (høyere revisorstudium), og har gjennomført IFR Academy (IFRS\IAS)

 

Ronny.Thomas.Jenssen.XXXX_DSC2227.jpg

Ronny Thomas Jenssen

Divisjonsdirektør storkunde, fag- og digitale tjenester

Ronny Thomas Jenssen, har spisskompetanse innenfor finansregnskap og IFRS. Han ser helheten og muligheter i våre kunders utfordringer, og avdekker konsekvenser av transaksjoner knyttet til skatt, merverdiavgift, regnskap og selskapsrett.
Ronny er Assistant Professor II ved NTNU, og underviser på Bachelor- og Masterprogrammet knyttet til skatt og finansregnskapet.
Han har vært leder for skatte- og avgiftsavdelingen siden november 2012. Tidligere erfaring har han fra stillingen som Senior Manager i PwC, hvor han har 7 års erfaring med revisjon og rådgivning til store og mellomstore selskaper, herunder børsnoterte og internasjonale konsern. 
Ronny er faglig ansvarlig i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS overfor Finanstilsynet, og har bevilling som statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han har sin utdannelse fra NHH, TØH og befalsskolen (BSIN).

 

 

Kirsti.Mulstad.XXXX_DSC7479.jpg

Kirsti Mulstad

Spesialrådgiver skatt

Kirsti Mulstad har spisskompetanse innenfor skatterett for personlige og juridiske skattytere. Hun har en meget bred kunnskapsbase på tvers av skatterett, ligningsforvaltning og selskapsrett. Aksjetransaksjoner, innbetalt kapital og kapitalendringer er hennes særskilte interesseområder. 
Kirsti har vært vår skatterådgiver siden mai 2012. Hun kom fra stillingen som skatterådgiver i Ernst & Young TAX (5 år), og har før det lang erfaring fra skatteetaten (17 år). Mange års arbeid med skatterettslige problemstillinger har gitt henne inngående kunnskap om forutsetninger og suksesskriterier relatert til prosesser opp mot skattemyndighetene. 
Kirsti er MBA skatt og avgift. Sin skattefaglige utdanning har Kirsti fra BI, Mastergrad i skatterett (2012), og Skatteetatskolen i Bergen (1994 - 1996). Hun er medforfatter i boken Aktuell bedriftsbeskatning.

 
 Marianne_Sannes_XXXX_DSC7730.jpg

Marianne Sannes

Spesialrådgiver skatt

Marianne Sannes er utdannet jurist (cand jur) fra Universitetet i Bergen, med blant annet spesialfag i skatterett og selskapsrett.

Hun har bred erfaring innenfor skatte- og avgiftsrett. Marianne har jobbet 12 år i Skatteetaten, blant annet innen fagområdene Transfer Pricing, uteholdt omsetning, konkurs og pengekravsrett. Hennes mangeårige arbeid med skatterettslige problemstillinger har gitt henne inngående kunnskap om forutsetninger og suksesskriterier relatert til prosesser opp mot skattemyndighetene. Hun har vært benyttet som sensor i juridiske fag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

 
Fargebilde Karianne Osmundvåg_.jpg

Karianne J. Osmundsvåg

Spesialrådgiver skatt

Karianne J. Osmundsvåg er utdannet jurist (cand jur) fra Universitetet i Bergen, med blant annet spesialfag i skatterett.

Hun har bred erfaring innenfor skatterett. Karianne har jobbet 19 år i Skatteetaten, blant annet innen fagområdene bedriftsbeskatning, storbedrifter, kontroll, omdanninger, gjennomskjæring, transfer pricing, tilleggsskatt, skatteforvaltning m.v.  

Hennes mangeårige arbeid med skatterettslige problemstillinger har gitt henne inngående kunnskap om forutsetninger og suksesskriterier relatert til prosesser opp mot skattemyndighetene.

Karianne har også jobbet som juridisk seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag. Hun jobbet da med flere ulike fagfelt, herunder blant annet forvaltningsrett, offentlighetslova og plan – og bygningsrett.

Karianne startet å jobbe i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS den 1. mai 2020.

 
Karoline.Skotaam.XXXX_DSC6467.jpg

Karoline Skotaam

Rådgiver skatt | jurist

Karoline Skotaam er utdannet jurist (master i rettsvitenskap) fra Universitetet i Bergen, og har spesialfag i skatterett og selskapsrett. Karoline har også en master i regnskap og revisjon fra NHH.

Karoline har tidligere jobbet som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Hun jobbet da med flere ulike fagfelt, herunder blant annet selskapsrett og fast eiendom.

Karoline startet å jobbe i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS den 1. januar 2018.

 

 

 

Birger.Wik.XXXX_DSC6239.jpg

Birger Nordstrand Wik

Spesialrådgiver transaksjoner

Birger Nordstrand Wik har sin spisskompetanse relatert til alle former for selskapstransaksjoner, og har erfaring innenfor et mangfold av bransjer. Han har en reflektert tilnærming, noe som bidrar til gode prosesser. 
I tillegg til selskapstransaksjoner (salg/oppkjøp/generasjonsskifte) har Birger erfaring fra emisjoner, fusjoner/fisjoner, snuoperasjoner, regnskaps- og skatterådgiving, due diligence, økonomiledelse og implementering av økonomisystemer.
Han har tidligere jobbet i Corporate Finance, SpareBank 1 SMN Markets AS (9 år), drevet sin egen virksomhet, Apropos skatt og finans AS (2 år), vært Partner i Fronteria AS og Wikonsult ANS, Manager hos KPMG Consulting AS (Senter for Havbruk og Fiskeri) og Noraudit DA, samt revisor hos Storrø og Wik Statsautoriserte revisorer. 
Birger er autorisert finansanalytiker, Norges Handelshøyskole (Oslo) og EFFAS (Paris), statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (Bergen), siviløkonom, Norges Handelshøyskole (Bergen), samt har rettsstudiets grunndel (1. og 2. avdeling), Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet. 

 

 

 

 

Trond_Bjerkan_XXXX_DSC4437.jpg

Trond Bjerkan

Spesialrådgiver virksomhetsstyring

Trond Bjerkan er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø, med spesialisering innen finansiering og investering. Han har også en bachlor-grad innenfor revisjons- og regnskapsfag og er autorisert regnskapsfører.

Trond har tidligere jobbet som Chief Consultant i Evry / It Nor. Han har en bred og variert erfaring innenfor regnskaps- og rådgiverbransjen. Gjennom variert praksis har Trond besatt roller innenfor prosjektledelse, personalledelse, selskapsledelse, oppdragsansvar, fagansvar og kundeansvar. Han har også i perioder vært utleid til kunder, hvor han har hatt roller som business controller, økonomisjef og rådgiver.

Gjennom teamledelse og medlem av ledergrupper, har Trond god erfaring med personalledelse, selskapsledelse, strategiske beslutninger og iverksetting/gjennomføring av beslutninger. Trond har lang erfaring med planlegging, testing og iverksetting av system, derav også forståelse for de utfordringer underliggende fagsystemer kan gi. Gjennom å lede implementeringen av økonomisystem, har han opparbeidet seg god prosjektledererfaring. Trond har mange års erfaring fra praktisk regnskapsarbeid, og har tilegnet seg et unikt overblikk over regnskapsfaget. Han har erfaring med både mindre kunder og større internasjonale konsern. Med sin innsikt og regnskapsforståelse, kan Trond bistå kunder i alle praktiske regnskapssaker.

 
Sondre_Slørdal_XXXX_DSC7814_NYTT.jpg

Sondre Haffner Slørdal

Senior Analytiker

Sondre Haffner Slørdal har en mastergrad i finans og regnskap fra Imperial College Business School i London, og en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med fordypning i finans fra Handelshøyskolen NTNU i Trondheim.

Sondres fagfelt er selskapstransaksjoner, med særlig kompetanse på analyse, verdsettelse og regnskap. Sondre startet som analytiker i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i september 2018. Han har tidligere jobbet som bedriftsrådgiver i SpareBank 1 SMN.

 
Marco.Fria.XXXX_DSC6135.jpg

Marco Fria

Rådgiver MVA

Marco Fria har en bachelorgrad i regnskap og revisjon fra NTNU Handelshøyskolen. Han er også autorisert regnskapsfører.

Tidligere jobbet Marco som regnskapskonsulent i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS med kundeansvar for en rekke kunder med ulike behov. 

 
Kristin.Snuruås.Haugen.XXXX_DSC6483.jpg

Kristin S. Haugen

Rådgiver virksomhetsstyring

Kristin S. Haugen er utdannet siviløkonom fra NTNU Handelshøyskolen i Trondheim, og er i tillegg autorisert regnskapsfører.

Kristin har flere års erfaring med regnskap for små og mellomstore bedrifter, samt salg og prosjektledelse.

 
Sindre.Schive.XXXX_DSC6721.jpg

Sindre Sundfør Schive

Regnskapskonsulent

Sindre Sundfør Schive har en bachelor i regnskap og revisjon fra NTNU Handelshøyskolen i Trondheim.

Tidligere har Sindre arbeidet med salg innen flere bransjer.

 

 Cathrine_500x500.jpg

Cathrine Ovesen

Senior Kundeansvarlig

Cathrine Ovesen har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og er autorisert regnskapsfører.

Cathrine har tidligere arbeidet som regnskapsmedarbeider i IK Lykke Drift AS og har flere års erfaring fra Kjeøy Regnskap AS som regnskapsfører og rådgiver for ulike typer virksomheter.

Cathrine startet å jobbe i SpareBank 1 Regnskapshuset 1. januar 2020.

 

 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.