1. Hjem
  2. Om oss
  3. Selskapsledelse

Selskapsledelse

 

jon.havdal@smnregnskap.no.jpg

 

Jon Havdal

Administrerende direktør

Landbruksøkonom HINT (1987), Siviløkonom HHB (1990), Doktorgradstipendiat Norges Landbrukshøgskole (1992), Masterprogram i Strategisk Personalledelse BI (1993).

Ansatt 1. mars 2007.

Har tidligere vært bedriftsrådgiver NTN, banksjef og kredittsjef i Fokus Bank og direktør i Gjensidige Forsikring. Undervist ved flere høgskoler i økonomiske fag.

Styremedlem i SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS, SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS, Leksvik Regnskapskontor AS og SpareBank 1 Bilplan AS.

 

ronny.thomas.jenssen@smnregnskap.no.jpg

Ronny Thomas Jenssen

Direktør storkunde & fag

Tidligere stilling som CFO & fagdirektør (1. november 2012 til 31.desember 2015)

Mastergrad fra NHH (2008) og Bachelorgrad fra TØH (2005) samt Befalsskoleutdannelse fra BSIN (1998)
Bevilling som statsautorisert revisor (2009) og autorisert regnskapsfører (2012)

Tidligere erfaring fra ulike lederstillinger i PwC, KPMG og Forsvaret.

Han er i tillegg Høgskolelektor II ved Handelshøyskolen i Trondheim.

Styreleder i Embida AS.

 

olav.lindebrekke@smnregnskap.no.jpg

 

Olav Lindebrekke

Direktør digitale tjenester

Sivilingeniør industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU (2008) og Executive MBA økonomisk styring og ledelse fra NHH (2014). Sertifisert prosjektleder, Prince2 (2015).

Tidligere erfaring fra PwC Consulting hvor han primært jobbet med hvordan selskaper kan utnytte teknologi som et konkurransefortrinn. Leder for fagrådet og nettverket Ung Arena i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Ansatt 01.04.2016. 

 

magnus.hammer@smnregnskap.no.jpg

 

Magnus Hammer

Regiondirektør Sør & HR

Mastergrad NTNU (2012). Krigsskolen (2005) og Befalsskoleutdannelse fra BSK (2000).

Tidligere erfaringer fra operative lederstillinger i Hæren, og lederutvikling på Krigsskolen. Har vært organisasjonssjef i selskapet før han tiltrådte i stillingen som regionsdirektør. 

Ansatt 1. februar 2012.

 

jorunn.grannes@smnregnskap.no.jpg

 

Jorunn Grannes

Regiondirektør Nord

Mastergrad fra BI i skatte- og avgiftsrett (2012). Autorisert regnskapsfører (2008).

Har tilsammen 14 års erfaring fra ulike stillinger i skatteetaten. Har vært avdelingleder og kvalitetssjef i selskapet før hun tiltrådte stillingen som regiondirektør. 

Ansatt 1. oktober 2007.

 

tormagne.stinussen@smnregnskap.no.jpg

 

Tor Magne Stinussen

Regiondirektør Midt

Mastergrad i revisjon og regnskap fra NHH (2009), Siviløkonom/MSc. in Business fra HHB (2006), og Bachelor i økonomi og administrasjon fra TØH. Bevilling som statsautorisert revisor (2010). 

Tidligere erfaring som direktør i PwC, hvor han i hovedsak jobbet som prosjektleder på revisjons- og rådgivningoppdrag. Ansatt 1. august 2016.

 

IMG_6535.jpg

Hege Karete Hamre

Regiondirektør Sunnmøre

Revisjon fra Høgskulen i Molde (1993), 1. avdeling jus, UiB (1996), styrekompetanse BI, Bergen (2010), Registrert regnskapsfører 1997 - 2012.

Tidligere erfaring fra regnskapsbransjen, vært økonomisjef og leder i det meste av karrieren. I tillegg har Hege bred og lang erfaring fra styrearbeid lokalt, regionalt og nasjonalt. Ansatt 1. juli 2017.

 

hkl@smnregnskap.no.jpg

 

Hanne Kirsti Langseth

Administrasjons- & Utviklingssjef

Bachelorgrad fra Høgskolen i Lillehammer (2003). Tilleggsutdanning innen økonomi fra TØH (2009). Autorisert Regnskapsfører (2009).

Erfaring fra flere posisjoner internt i selskapet innen regnskap, styrearbeid, support, administrasjon og prosjektledelse. Ansatt 13. august 2007.