1. Hjem
  2. Karriere
  3. Senior Kundeansvarlig Ørsta/Volda

VI SKAPAR REKNESKAPSHUS FOR FRAMTIDA

Vårt selskap har bygd opp eit solid fagmiljø med spisskompetanse på skatt, mva, verksemdstyring og transaksjonar, til det beste for tilsette og kundar. I tillegg gjennomfører vi no ei storstilt satsing på digitale tenester, med fokus på forbetringar og meir effektive kundeløysingar. Vi arbeidar kvar dag for å vere den mest ettertrakta samarbeidspartnar for våre kundar.  Her er det vilje og gjennomføringskraft til å utvikle løysingar for framtida.

Vi tar posisjon og satsar i Ørsta og Volda, og søkjer derfor etter nye medarbeidarar. Her skal vi vidareutvikle det beste fagmiljøet for tilsette og kundar. Avdelinga består av ei eining i Ørsta (tidligare Ørsta Rekneskap AS) og ei i Volda (tidligare SR Volda AS).

Hovudarbeidsoppgåver:

  • Rekneskap og rådgjeving for våre kundar
  • Gjennom at du forstår kunden si forretning kartlegger du moglegheiter og bidrar til utvikling hos våre kundar

Du er

  • Autorisert rekneskapsførar
  • Engasjert og har fleire års erfaring med årsavslutning
  • Interessert i teknologi og utvikling
  • Nysgjerrig på dine kundar si forretning
  • Den kunden ønsker å nytte som sparringspartner
  • Ambisiøs, og har et ønske om å jobbe i et selskap med gjennomføringskraft

Her får du utviklingsmogligheiter i et solid selskap i kraftig vekst.

Send din søknad, CV og vitnemål/karakterutskrift til Line Espås Engan.