1. Hjem
  2. Karriere
  3. Regnskapskonsulent Ørsta/Volda

VI SKAPAR REKNESKAPSHUS FOR FRAMTIDA

Vårt selskap har bygd opp eit solid fagmiljø med spisskompetanse på skatt, mva, verksemdstyring og transaksjonar, til det beste for tilsette og kundar. I tillegg gjennomfører vi no ei storstilt satsing på digitale tenester, med fokus på forbetringar og meir effektive kundeløysingar. Vi arbeidar kvar dag for å vere den mest ettertrakta samarbeidspartnar for våre kundar.  Her er det vilje og gjennomføringskraft til å utvikle løysingar for framtida.

Vi tar posisjon og satsar i Ørsta og Volda, og søkjer difor etter nye medarbeidarar. Her skal vi vidareutvikle det beste fagmiljøet for tilsette og kundar. Avdelinga består av ei eining i Ørsta (tidligare Ørsta Rekneskap AS) og ei i Volda (tidligare SR Volda AS).


Hovudarbeidsoppgåver:

  • Rekneskap og rådgjeving for våre kundar
  • Lære og forstå dine kundar si forretning, og bidrar til utvikling av våre kundar

Du er: 

  • Et ungt talent med høgskuleutdanning innanfor økonomi
  • Interessert i teknologi og utvikling
  • God til å kommunisere og ønsker utfordringar
  • Ambisiøs og har et ønske om å jobbe i et selskap med gjennomføringskraft            

Her får du høve til utvikling i et solid selskap i kraftig vekst.

Send din søknad, CV, referanser og vitnemål/karakterutskrift til Line Espås Engan