1. Hjem
  2. Avdelinger
  3. Skatte- og avgiftsavdeling

Skatt, avgift og transaksjoner

 

Avdeling for skatt, avgift og transaksjoner hos SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS er opptatt av å komme frem til gode løsninger for våre kunder. Våre rådgivere har lang erfaring og spisskompetanse innenfor sine fagfelt. Tverrfaglig samarbeid medfører at vi effektivt kan tilpasse kompetansebehovet til den enkelte kundes behov.


Gjennom vår rådgivning bidrar vi til trygghet, samt å sikre verdier for våre kunder.  Vi er en foretrukket samarbeidspartner for gründermiljøet i Midt-Norge. Vi arbeider målbevisst med utvikling og kompetansebygging, og deler vår kunnskap blant annet ved avholdelse av kurs i samarbeid med Regnskap Norge og Sticos. Vi er genuint opptatt av at våre kunder skal lykkes.

Mer om våre tjenester her.

Ronny Thomas Jenssen 

Ronny Thomas Jenssen

Direktør storkunde & fag

Ronny Thomas Jenssen, har spisskompetanse innenfor finansregnskap og IFRS. Han ser helheten og muligheter i våre kunders utfordringer, og avdekker konsekvenser av transaksjoner knyttet til skatt, merverdiavgift, regnskap og selskapsrett.
Ronny er Assistant Professor II ved NTNU, og underviser på Bachelor- og Masterprogrammet knyttet til skatt og finansregnskapet.
Han har vært leder for skatte- og avgiftsavdelingen siden november 2012. Tidligere erfaring har han fra stillingen som Senior Manager i PwC, hvor han har 7 års erfaring med revisjon og rådgivning til store og mellomstore selskaper, herunder børsnoterte og internasjonale konsern.
Ronny er faglig ansvarlig i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS overfor Finanstilsynet, og har bevilling som statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han har sin utdannelse fra NHH, TØH og befalsskolen (BSIN).

 
    
birger.jpg 

Birger Nordstrand Wik

Spesialrådgiver transaksjoner

Birger Nordstrand Wik har sin spisskompetanse relatert til alle former for selskapstransaksjoner, og har erfaring innenfor et mangfold av bransjer. Han har en reflektert tilnærming, noe som bidrar til gode prosesser.
I tillegg til selskapstransaksjoner (salg/oppkjøp/generasjonsskifte) har Birger erfaring fra emisjoner, fusjoner/fisjoner, snuoperasjoner, regnskaps- og skatterådgiving, due diligence, økonomiledelse og implementering av økonomisystemer.
Han har tidligere jobbet i Corporate Finance, SpareBank 1 SMN Markets AS (9 år), drevet sin egen virksomhet, Apropos skatt og finans AS (2 år), vært Partner i Fronteria AS og Wikonsult ANS, Manager hos KPMG Consulting AS (Senter for Havbruk og Fiskeri) og Noraudit DA, samt revisor hos Storrø og Wik Statsautoriserte revisorer.
Birger er autorisert finansanalytiker, Norges Handelshøyskole (Oslo) og EFFAS (Paris), statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (Bergen), siviløkonom, Norges Handelshøyskole (Bergen), samt har rettsstudiets grunndel (1. og 2. avdeling), Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet. 

 
    
Kirsti.jpg 

Kirsti Mulstad

Spesialrådgiver skatt

Kirsti Mulstad har spisskompetanse innenfor skatterett for personlige og juridiske skattytere. Hun har en meget bred kunnskapsbase på tvers av skatterett, ligningsforvaltning og selskapsrett. Aksjetransaksjoner, innbetalt kapital og kapitalendringer er hennes særskilte interesseområder.
Kirsti har vært vår skatterådgiver siden mai 2012. Hun kom fra stillingen som skatterådgiver i Ernst & Young TAX (5 år), og har før det lang erfaring fra skatteetaten (17 år). Mange års arbeid med skatterettslige problemstillinger har gitt henne inngående kunnskap om forutsetninger og suksesskriterier relatert til prosesser opp mot skattemyndighetene.
Kirsti er MBA skatt og avgift. Sin skattefaglige utdanning har Kirsti fra BI, Mastergrad i skatterett (2012), og Skatteetatskolen i Bergen (1994 - 1996). Hun er medforfatter i boken Aktuell bedriftsbeskatning.

 
    
 Helle.jpg 

Helle Vaarum

Spesialrådgiver MVA

Helle Vaarum har sin spisskompetanse innenfor merverdiavgift. Avgiftsretten har vært en del av hennes arbeidshverdag siden 1988. Hun har inngående forståelse av merverdiavgiftssystemet og erfaring fra et bredt spekter av problemstillinger innenfor merverdiavgift, bokføring og regnskap.
Hennes interesse for utbyggingsprosjekt innen fast eiendom har resultert i utvikling av et arbeidsverktøy for håndtering av merverdiavgift, skatt og regnskap i eiendomsprosjekt.
Helle begynte hos oss i januar 2014. Hun kom fra stillingen som Senior Manager (avgiftsrådgiver) hos Ernst & Young TAX (6 år). Hun var før det leder og revisor i kontrollvirksomheten til Skatteetaten i Sør-Trøndelag (19 år).
Helle er registrert revisor, med fordypning i skatte- og avgiftsrett og bokettersynsteknikk (Skatteetatskolen). Hun har en bachelorgrad i organisasjon og ledelse (HINT), og modulene nasjonal merverdiavgift og internasjonal merverdiavgift fra Masterstudiet i skatterett (BI). Hun er medforfatter i boken Praktisk merverdiavgiftsrett.

 
    
 Harald.jpg 

Harald Løvdal

Spesialrådgiver virksomhetsstyring

Harald Løvdal har inngående kunnskap innenfor områdene økonomistyring og kontroll, samt regnskap(IFRS). I tillegg til eksterne oppdrag innenfor virksomhetsstyring, har han vært en pådriver i utvikling av Regnskapshusets arbeidsmetodikk. Han er en etterspurt sparringspartner, og bistår ved gjennomføring av et bredt spekter av prosjekter.
I mai 2013 begynte Harald hos oss. Han kom fra stillingen som økonomisjef i Acando AS. Han har en bred erfaringsbase fra arbeidet som revisor (Manager i PwC), internrevisor, økonomisjef (BN Bank) og som økonomisjef og forretningsutvikler for gründervirksomheter (Leiv Eiriksson Nyskaping AS).
Han er statsautorisert revisor, og har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI, Trondheim Økonomiske Høgskole, NHH i Bergen (høyere revisorstudium), og har gjennomført IFR Academy (IFRS\IAS)

 
    
 MarenBye.jpg 

Maren Bye

Spesialrådgiver virksomhetsstyring

Marens ekspertise er innenfor økonomistyring og regnskap, kvalitetssikring, regnskapsanalyse og rapportering. Hun har erfaring fra rådgivning knyttet til gjennomgang av internkontroll og identifisering av styrings- og kontrolltiltak for å redusere risiko. Maren har jobbet lenge med forbedring av økonomi og regnskapsprosesser og optimalisering av rapportering av prosjektøkonomi og prosjektrapportering generelt. Innenfor lønnsområdet har hun bistått kunder med lokale lønnsforhandlinger, internkontroll og avstemmingsrutiner, prosessforbedringer og utarbeidelse av skriftlige rutineverk. Hun har også hjulpet virksomheter i forbindelse med systembytter, og har dermed bred kunnskap innenfor ulike systemløsninger. Hun har lang erfaring med prosjektledelse og prosjektstøtte, og har jobbet både innenfor privat og offentlig sektor.

Maren kommer fra stillingen som Manager i EY Advisory, der hun har jobbet både innenfor økonomi og revisjon. Hun er utdannet master i revisjon og regnskap fra BI, master i finansiell økonomi fra TØH og har bevilling som statsautorisert revisor.

 
    
 AnneK.jpg 

Anne Karin Austberg

Spesialrådgiver regnskap

Anne Karin Austberg er spesialrådgiver regnskap med spesiell interesse for konsolidering og IFRS. Hun har bred erfaring og inngående kunnskap innenfor regnskap, controlling, rapportering, budsjett- og konsernplanlegging.
Anne Karin var seniorrådgiver hos Direktoratet for Økonomistyring før hun begynte hos oss i august 2015. Hun har tidligere vært konsernregnskapssjef for VIA Egencia (VIA Travel) i Oslo, økonomisjef i Arrive AS samt konsern-controller i NSB BA-konsernet.
Anne Karin har sin utdannelse fra Edinburgh Business Scholl (MBA fra 2005), BI Oslo (Diplomøkonom i Regnskap og Skatt i 2001), HiNT og har gjennomført. IFR Academy (IFRS\IAS). 

 
    
 Grete.jpg 

Grete Vang Garberg

Fagansvarlig Lønn/HR

Grete Vang Garberg er fagansvarlig Lønn/HR. Hun har en bred erfaringsbase, samt inngående kunnskap om A-ordningen, prosesser, regelverk og system innenfor lønnsområdet.
Kompetansen er opparbeidet over mer enn 30 år som leder, fagansvarlig/superbruker og rådgiver. Hennes interesse for lønnsområdet har resultert i god innsikt i ferieloven, arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, lov om OTP etc.
Grete kom i juni 2014 fra stillingen som rådgiver lønn hos EVRY Økonomitjenester, og var før det ansatt i fagavdelingen til Sticos som rådgiver lønn.